Elektro acupunctuur

Acupunctuur en daarmee ook de elktro acupunctuur, berust op de wetenschap dat het menselijk lichaam opgebouwd is uit ‘elektrische’ stromen. Verschillende aandoeningen berusten op een storing in deze elktrische stromen. Ook in de westerse geneeskunde bedoelt men dit, wanneer men van de bio-elektro-energie in het menselijk lichaam spreekt. Zonder deze normale bio-elektro-energie is gezondheid onmogelijk, wat betekent datelke ziekte of aandoening een verstoring in bio-elektrische-energie is. Het gemakkelijkst laat zich dat bewijzen met een ECG. Een zwak hart laat beduidend zwakkere uitslagen zien op het ECG dan een gezond, sterk hart. Eenvoudig gezegd: zoals de elektrische stroom thuis door leidingen loopt, zo zijn er ook energiebanen in het menselijke lichaam, waardoor de bio-elektro-energie stroomt.

Van deze inzichten gaat men in China al meer dan 5000 jaar succesvol uit. De verscheidene energiebanen worden traditiegetrouw meridianen genoemd, hoewel dit eigenlijk een vertaling is. Hieraan kan echter vanwege internationale overeenkomsten niets weer veranderd worden. Met de naalden van de klassieke acupunctuur werd aan het lichaam, op de daarvoor ontvankelijke punten, de ontbrekende energie toegevoerd. Deze energie werd dan in het lichaam adequaat omgezet en daarmee werd de genezing bereikt. Precies hier gaat de elektro-acupunctuur een beslissende stap verder: er wordt aan het lichaamseigen energie toegevoerd, die niet nog eerst in het lichaam omgezet moet worden.


Meer