Paraffine behandeling hand

Veel mensen hebben last van droge handen en daardoor ook last van kloofjes, meestal in de vingertoppen. De problemen worden ook vaak verergerd door het zakken van de temperatuur in de winterperiode. De behandeling wordt gestart door het onderdompelen van een hand in een warm paraffinebad. De paraffine stolt na het uithalen van de hand uit het bad, hierover wordt eerst een plastic zak gedaan en vervolgens een overmaatse handschoen. Na een kwartier wordt de hand ontdaan van de handschoenen en de paraffinelaag. De hand voelt weer zacht aan en het genezingsproces wordt nu geactiveerd. Afhankelijk van de ernst van de kloofjes zal een behandeling een aantal keren met een tussenpoos van een of twee weken moeten plaatsvinden. Het verdient aanbeveling de behandeling in het komende najaar te herhalen. Wilt u meer weten, bel dan met Lizet van salon LiVe